luni, 23 noiembrie 2009

Poseidon / Poseidon

Cand eram mai mica, am primit de la sora mea o carte despre mitologia greaca. Erau povestile tuturor zeilor grecesti, povestea Minotaurului, a lui Hercule, a Centaturilor si multe altele. Printre aceste povesti era si cea a lui Poseidon, zeul marii, de curand (daca se poate spune asa), devenit si zeul cutremurelor. Din pacate, am pierdut acea carte si marturisesc ca nici nu am mai cumparat alta...rusine sa-mi fie. Dar am gasit cateva informatii despre Poseidon si iata ce se spune:În mitologia greacă, Poseidon (greacă Ποσειδῶν) era zeul mării, fiul lui Cronos şi al Rheei. În mitologia romană este cunoscut sub numele de Neptun. Ca şi ceilalţi fraţi ai săi, când s-a născut, Poseidon a fost înghiţit de către tatăl său şi apoi dat afară.

Mai târziu a luptat alături de olimpieni împotriva titanilor. Când, în urma victoriei, s-a făcut împărţirea Universului, lui Zeus i-a revenit Cerul, lui Hades lumea subpământeană, iar lui Poseidon Împărăţia apelor. El sălăşluia în fundul mării împreună cu soţia sa, Amfitrite, alături de care, uneori, urmat de un întreg cortegiu marin şi purtat de un car tras de cai înaripaţi, spinteca valurile.

Poseidon stârnea furtunile sau făcea ca apele mării să devină liniştite, el scotea insule la iveală sau le cufunda pe altele lovindu-le cu tridentul său, făcea să izvorască râuri sau să se închege lacuri. O dată el a încercat împreună cu Hera şi cu Athena să-l pună în lanţuri pe Zeus, dar încercarea a dat greş. De atunci Poseidon a fost mereu alături de preaputernicul său frate care cârmuia destinele lumii.

Legat de numele său este episodul întrecerii care a avut loc între el şi Athena atunci când a fost să-şi împartă între ei pământul Atticei. Un alt episod îl înfăţişează pe zeul mării lucrând cot la cot cu Apollo, ca să înalţe zidurile Troiei. Faptul că nu a fost răsplătit pentru munca sa a atras mânia lui Poseidon asupra troienilor. Această mânie, şi faptul că Odysseus i-a ucis un fiu, pe ciclopul Polyphemus, l-a determinat pe puternicul zeu să-l urmărească pe erou cu răzbunarea sa, nimicindu-i pe rând corăbiile şi aruncându-l de pe un ţărm pe altul. Cu zeiţele sau cu muritoarele de rând Poseidon a avut numeroşi fii şi fiice, majoritatea înfăţişaţi ca nişte fiinţe monstruoase sau a căror forţă era de temut. Printre aceştia se numărau: ciclopul Polyphemus, gigantul Chrysaor, aloizii, Lamus - regele lestrigonilor, Triton etc. ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Poseidon ).
In Zakynthos exista o stanca sapata de valurile marii si ce pare a fi asemanatoare chipului lui Poseidon. De altfel, ghizii vor spune intotdeauna acest lucru, ca e chipul zeului marii.

English translation

When I was little, I received from my sister a book on Greek mythology. There were stories of all Greek gods, the story of Minotaur, the Hercules, the Centaturilor and more. Among these stories was and that of Poseidon, god of the sea, soon (if one may say so), became the god of earthquakes. Unfortunately, I lost that book and confess that I have not purchased another ... to be my shame. But I found some information about Poseidon and this is what it says:

In Greek mythology, Poseidon (Greek Ποσειδῶν) was the god of the sea, the son of Cronus and Rhee. In Roman mythology is known as Neptune. Like other brothers, when born, Poseidon was swallowed by his father and then fired.

He later fight with the Olympians against the Titans. When, after victory was dividing the universe, Zeus went to Heaven, underground world of Hades, and Poseidon's kingdom water. He dwelt in the sea with his wife, Amfitriti, with which sometimes followed by a full suite of marine and wore a chariot drawn by winged horses, cleave the waves.

Poseidon aroused sea storms or cause to become quiet, he was taking the island to light or other plunge them hitting them with his trident, rivers or springs was congeal lakes. Once he tried together with Hera and Athena to put Zeus in chains, but the attempt failed. Since then, Poseidon was always alongside his brother which governed the destinies of the world.
His name is linked to race episode that took place between him and Athena when it was to divide among themselves the land Attica. Another episode depicts the sea god working side by side with Apollo, to build the walls of Troy. The fact that it was rewarded for his work attracted the wrath of Poseidon on the Trojans. This anger, and that Odysseus killed one child on Cyclop Polyphemus, led by the mighty God to pursue the hero with his vengeance, destroying them one by one the ships and throwing him of a beach on the other. With the goddesses or ordinary womans, Poseidon had many sons and daughters, mostly depicted as monstrous beings and whose strength was feared. They include: Cyclop Polyphemus, the giant Chrysaor, aloizii, Lamus - King of lestrigons, Triton etc.
(Http://ro.wikipedia.org/wiki/Poseidon)
In Zakynthos there a rock carved by waves and what seems like Poseidon's face. In addition, guides will always say this, that is the image of the god of the sea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu